eBooks - elektronické knihy

Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka(@)akamonitor.cz). Informuje o nově zjištěných zdrojích týkajících se elektronických knih. Je součástí opakovaného on-line zdroje 1804-042X AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz).

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

17. 4. 2005

Aktualizace analýzy faktorů ovlivňujících perspektivu vývoje e-books.
Na www adrese:
http://www.akamonitor.cz/ebooks2005.htm
jsem vystavil text článku na uvedené téma.
Z textu vybírám závěr:
Jsem přesvědčen, že existuje reálný předpoklad rychlejšího vývoje uplatnění technologie e-books v nejbližších letech – ovšem pod podmínkou, že především struktura nabídky a ceny e-knih přestanou vývoj zájmu o e-books brzdit. Odstranění, nebo alespoň zmírnění této brzdy nebude lehké. Šance se zvýší, pokud potenciální uživatelé e-books pocítí objektivní potřebu jejich použití. To se týká především té části e-books, která je reprezentována učebnicemi, encyklopediemi, odbornými texty, příručkami apod. U beletrie, která dosud v sortimentu nabídek e-books převažuje, bude vývoj z uvedených „brzdných“ důvodů zřejmě pomalejší.
Velmi bych uvítal, kdyby se nyní, s několikaletým odstupem od vzniku prvních prognóz vývoje e-books, obnovila solidní diskuse na toto téma. V textu jsem neopakoval řadu důležitých pasáží ze svého původního rozboru. Vážné zájemce o diskuzi nad mými názory proto odkazuji na adresu: http://www.ebook.zcu.cz/ebook_swn.htm
V Plzni 18. dubna 2005.