eBooks - elektronické knihy

Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka(@)akamonitor.cz). Informuje o nově zjištěných zdrojích týkajících se elektronických knih. Je součástí opakovaného on-line zdroje 1804-042X AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz).

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

9. 4. 2013

eBook Reader - konfigurátor e-čtečky - plus a mínus


Byly časy, kdy jsme viděli na trhu všeho všudy několik drahých čteček, které uměly přibližně stejné věci. I tak se výběr té vhodné zdál složitý. Dnes nabízí jenom ALZA cca 80 modelů čteček nejrůznějších značek a to je jenom jeden z e-shopů na českém trhu. Čtečky se dnes liší v kvalitě, vyjádřené desítkami parametrů. Většina zájemců se rozhoduje podle několika málo parametrů. Při brouzdání po stránkách věnovaných e-knihám a e-čtečkám jsem narazil na webový portál TopTenReviews.com ( v angličtině ). Kromě řady zajímavých článků je na webu nabízen k využití konfigurátor e-čteček. Autoři vybrali 10 špičkových čteček a návštěvník je vyzván, aby postupně odpovídal na 33 otázek. Ještě předtím, než začne odpovídat, může si prohlédnout tabulku, obsahující hodnocení 10-ti modelů podle řady parametrů. Následuje prezentace otázek, na které zájemce odpovídá kliknutím na "Yes" nebo "No". Každá odpověď je zpracována a v grafu je zobrazen vývoj preferencí jednotlivých modelů. Návštěvník si může již během této "zpovědi" zobrazit aktuální výsledek, včetně ceny e-čtečky. Po zodpovězení poslední otázky je zobrazen konečný výsledek hodnocení - e-čtečka, která nejlépe odpovídá vyjádřením zájemce. Potud je všechno dobré. I když jsou otázky kladeny v pořadí, které pravděpodobně umožňuje získání představy o zájemci, co chybí, je informace o algoritmu a o váze jednotlivých parametrů v hodnocení. Obávám se, že dvouhodnotové odpovědi nemusí být dostatečným podkladem. Spíše bych uvítal alespoň klasické stupňování zahrnující navíc doplňkové "spíše ano" a"spíše ne". Takže co si o konfigurátoru myslím? Každopádně jde o zajímavý pokus, který může, ale nemusí být přesným vodítkem potenciálního kupujícího. Jednak proto, že předem zvolených 10 modelů nemusí reprezentovat dostatečně vhodný základ hodnocení a hlavně proto, že není dost jasné, jak systém promítá odpovědi na jednotlivé otázky do souhrnného hodnocení. Možná řeknete, že to nabízí možnost krok za krokem sledovat vývoj preferencí jednotlivých modelů v přidaném grafu. Zkoušel jsem to, ale moc se mi to nedařilo. V čem spatřuji přínos konfigurátoru na webu TopTenReviews? Především vede zájemce o zamyšlení nad jednotlivými otázkami. To mu umožňuje získat představu o bohatosti úhlů pohledu a inspiruje ho k postupnému vytváření vlastního "modelu" hodnocení. To "yes", "NO" má výhodu v tom, že může vést k odvození jakýchsi absolutních limitů v podobě parametrů, kterými e-čtečka musí být ( z hlediska potřeb zájemce ) vybavena, na jedné straně a parametrů, u kterých mohou slevit. Vytváření vlastního modelu hodnocení předpokládá dostupnost specifikací e-čteček, které budou do vlastního výběru zařazeny. Abych tomuto přístupu napomohl, dal jsem si práci a "vypsal" jsem všech 33 otázek v původním sledu. S jejich pomocí si může každý, kdo má přístup k parametrům e-čteček a kdo se dokáže nad vlastními vahami jednotlivých parametrů zamyslet, najít řešení problému výběru, které se může blížit optimálnímu. Každý si jistě můžete samostatně prohlédnout  web TopTenReviews.com. Možná vám přesto pomůže příloha k tomuto mému článku, kterou jsem vystavil na adrese: http://www.akamonitor.cz/ebooks/konfigurator/. Ukazuje prostředí konfigurátoru a hlavně přehled vypsaných otázek kladených postupně v procesu generování výsledného doporučení.
(Pozn.: Doporučuji sestavit výběr vzorku pro hodnocení na stránce: www.acomp.cz )