eBooks - elektronické knihy

Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka(@)akamonitor.cz). Informuje o nově zjištěných zdrojích týkajících se elektronických knih. Je součástí opakovaného on-line zdroje 1804-042X AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz).

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

15. 4. 2013

Pestré diskuse o e-čtečkách a e-knihách


Diskuse o e-knihách a e-čtečkách jsou na webu většinou velmi pestré. Prošel jsem si řadu z nich a snažil jsem se odhadnout příčiny větších či menších rozporů v názorech účastníků. Obraz z webu jsem si doplnil o obsah mých živých diskuzí na téma současnost a budoucnost e-knih a e-čteček. Rozdělil jsem si účastníky diskusí do několika skupin. Nejmenší rozdíly v názorech jsou přirozeně mezi členy stejné skupiny. Problém je v tom, že úhlů pohledů na to, jaké kriterium pro třídění účastníků nejlépe zvolit, je celá řada. Staří vs. mladí, vzdělanější vs. méně vzdělaní, technické vs. humanitní zaměření účastníků diskuse, bohatší vs chudší čtenáři, lidé zaměření více vs. méně na perspektivu a řada dalších možných kriterií. Problém je v tom, že každý z nás může být členem více skupin. U různých lidí působí navíc různá intenzita vztahu k tématu, různě silná motivace, obyčejně spojená s tím jakou roli může hrát elektronické čtení v jejich životě a v jejich práci. 
Pro přesné třídění by bylo třeba mít k dispozici velký vzorek účastníků, aby rozdíly vystoupily dostatečně výrazně. Pokusil jsem se o identifikaci jednoho, nejsilnějšího a při tom jednoduchého a srozumitelného hlediska třídění diskutérů. Došel jsem k jednoznačnému závěru, že rozhodující je postavení diskutéra v procesu tvorby a užití elektronických čteček a e-knih. Jednu, i když vnitřně nepříliš homogenní skupinu tvoří autoři, nakladatelé a vydavatelé e-knih. Druhou skupinu tvoří uživatelé, orientováni na využití e-knih ke studiu, k poznávání. Třetí skupinu, blízkou té předchozí, tvoří uživatelé orientovaní převážně na zábavnou literaturu. Čtvrtou skupinu, vnitřně nepříliš homogenní, tvoří vývojáři a producenti e-čteček. V tomto weblogu, který je orientován prakticky, není místo pro podrobnější charakteristiku výsledků analýzy. Jedno je jasné. Střetnou-li se v diskusi účastníci z různých, právě definovaných makro-skupin, je šance na dorozumění poměrně malá. Přínos diskuse v takové situaci bude  záviset na tom, jak dalece dokáží účastníci různých skupin překonat svoji základní specifickou motivaci, související s jejich postavením v procesu tvorby a užití elektronických knih a zda dokáží v diskusi najít společné kompromisní stanovisko, které je může spojovat.